Лов и риболов

Стара планина и околина Књажевца, идеално су подручје за ловни туризам. На подручју општине Књажевац постоје четири ловишта, укупне површине око 60.000 хектара. То су: "Тупижница", "Србија шуме ИИ", "Тресибаба" и "Миџор" Кална.

Од дивљачи су најзаступљеније трофејна дивљач, фазан, зец и видра. На Тупижници постоји резреват за јеленску дивљач, фазанерија са 1.500 фазанских пилића, део за лов на дивље свиње.

 

 

Ловиштем Бабин зуб, газдује ловачко удружење "Миџор" из Калне. Простире се на површини од 28.000 хектара, и на територији је 14 сеоских насеља, чији је заједнички назив Буџак. Надморска висина је од 500 до 2000 метара, од питомих брдовитх до тешких, високо планинских терена. Готово цела територија ловишта је приступачна за теренска возила, а до сваког дела ловишта може се стићи пешачењем.

У највишем делу ловишта, према граници са Бугарском, највише има обичних јелена, велике телесне масе и трофејне вредности. Срнеће дивљачи има на целом простору, а вредност срндаћа је од просечне до одличне.

Дивља свиња, као најчешће ловљена дивљач, настањује цело ловиште и по броју је изнад капацитета, а чест је и одстрел јаких вепрова са масом око 250 килограма.

Хајка на вукове се традиционално организује у фебруару.

Од остале дивљачи, која се редје лови или је заштићена, ту су шакал, јазавац, дивља мачка, куна белица, лисица, видра, зец, твор, а од птица јаребица, голуб гривнаш, грлица, препелица, као и више врста јастребова и сова.

Зависно од потребе и временских услова, у ловиште се уноси жива дивљач (јаребица камењарка), прихрањује се дивљач, постављају солишта, изградјују чеке и објекти. Такодје, одржавају се путеви и просеци кроз ловиште, како би ловци и туристи могли да уживају у лепоти, али и да осете драж лова у правом планинском ловишту, какво је Бабин зуб, у сенци врхова Старе планине.

На подручју Старе планине, налази се велики број потока, у којима се може пецати пастрмка поточара, клен, кркуша, белица, а има и речних ракова.


Ловачко удружење "Миџор"

Кална
Телефон: + 381 19 760-598


Ловачко удружење Књажевац

Кеј Вељка Влаховића 19, Књажевац
Телефон: + 381 19 731-705


Ловачко удружење Минићево

Трг слободе б.б., Минићево
Телефон: + 381 19 769-605