Наставак радова на Старој планини

У име општине Књажевац, председник општине Књажевац, мр Милан Ђокић,  потписао  је у Београду уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, вредан 40 милиона динара. Уговор се  односи се на даље инфраструктурно опремање Јабучког равништа на Старој планини. Пројектом су предвиђени радови на дистрибутивној водоводној мрежи у зони I  профилу саобраћајница Ц2, Ц4, Ц6 И Ц2 – продужетак I фекалној канализацији на делу саобраћајнице Ц2 – продужетак, на Јабучком равништу..
То практично значи да ће грађевинске парцеле, које су по важећој планској документацији предвиђене за изградњу смештајних, пословно стамбених И спортско –рекреативних објеката, бити инфраструктурно опремљене. По завршетку реализације Пројекта, за годину дана, свака парцела имаће омогућен прикључак на водоводну мрежу.