Организациона структура - ЈП „Стара планина"

Организациона структура

Унутрашња организација Јавног предузећа „Стара планина", уређена је Правилником у унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Надзорни одбор
 

в.д директора - Милош Адамовић  - CV в.д. можете погледати овде