Објављен јавни позив за проширење система водоснабдевања

Јавно предузеће Стара планина Књажевац објавило је јавни позив за изградњу цевовода и објеката водоснабдевања - проширење система прве фазе  по систему кључ у руке. Конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу преузети на Потралу јавних набавки на https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/58617

Реализација овог пројекта омогућиће снабдевање туристичког центра на Јабучком равништу додатним количинама пијаће воде и могућност изградње нових смештајних капацитета на овој локацији. 

01.12.2021.