Почели радови на изградњи фекалне канализације

На Старој планини, на Јабучком равништу, почели су радови на изградњи фекалне канализације, у оквиру реализације пројекта “Изводјење радова на изградњи дистрибутивне мреже фекалне канализације у зони и профилу изградјених саобраћајница Ц2, Ц3, Ц4 и Ц6”. Овај пројекат, вредан четрдесет милиона динара, финансира Министарство трговине туризма и телекомуникација.
У претходном периоду завршени су припремни радови: рашчишћавање терена, геодетско обележавање трасе колектора, као и обезбедјење простора за допрему и смештај градјевинског материјала.
Изводјењем радова на дистрибутивној мрежи фекалне канализације омогућава се комунална опремљеност парцела, у оквиру И фазе, за даљу изградњу смештајних објеката. Радове изводи МДС Инжењеринг из Ниша, а завршетак се планира у првој пловини 2019.године.

Почели радови на изградњи фекалне канализације