Почетак радова на доградњи водоводне мреже

Ових дана очекује се почетак радова на изградњи  дистрибутивне водоводне мреже у трупу саобраћајнице  Ц2, Ц4 и Ц6 и канализације у трупу Ц2 - продужетак на Јабучком равништу на Старој планини.

 

Ови редови представљају проширење водоводне и канализационе мреже којим ће све парцеле у на Јабучком равништу из оквира 1. фазе Плана детаљне рагулације бити опремљене примарном водоводном мрежом. На овај начин стварају се предуслови за изградњу нових смештајних капацитета на Старој планини.

 

Вредност радова је 40.000.000 динара, а инвеститори су општинa Књажевац и ЈП "Стара планина".