Организациона структура

Унутрашња организација Јавног предузећа „Стара планина", уређена је Правилником у унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

- Вршилац дужности директора  ЈП "Стара планина" Књажевац је Горан Караџић (биографија Горана Караџића.)

 

Јавно предузеће "Стара планина" има два извршна директора, и то:

- Ненад Ђокић, извршни директор за финансијске, правне и опште послове (биографија Ненада Ђокића)

- Мирољуб Божиновић, извршни директор за развој (биографија Мирољуба Божиновића)

 

Надзорни одбор