Autobusom do Stare planine

Period odvijanja saobraćaja: 22 dec 2018 – 16 mar 2019
dani saobraćanja : subota

POLAZAK NOVI SAD
mesto polaska: „Lokomotiva“ (ispred Železničke stanice Novi Sad)
vreme polaska: 06:15 vreme postavljanja: 06:00

Putnici na relaciji od NS do BEG i obratno će se vršiti po principu transfera tj. sa presedanjem na terminalu.

Agencija Supernova travel, organizuje prevoz po sledećem redu vožnje:
 

POLAZAK BEOGRAD
mesto polaska: Turistički terminal Lasta
vreme polaska: 08:00 vreme postavljanja: 07:40


POLAZAK STARA PLANINA
mesto polaska: Hotel Stara Planina
vreme polaska: 14:00 vreme postavljanja: 13:30

Itinerer 1: Novi Sad – Beograd – Svrljig – Kalna - Stara planina v.v

U slučaju nepogodnih vremenskih uslova ( sneg, led i snežni nanosi) prevoz će se obavljati po itinereru koji je prohodan.


Vozno osoblje u saradnji sa predstavnikom Agencije, a prema informacijama dobijenih o stanju na prilaznom putu prema Staroj planini, koje dobija od nadležnih u info-centru putara zaduženih za čišćenje i održavanje, donosi odluku o izboru putnog pravca.


OPŠTE NAPOMENE
• Prevoz će se obavljati vozilima turističke klase sa 15 do 60 sedišta;
• Organizator putovanja pravi raspored mesta za sedenje u autobusu imajući u vidu potrebe starijih lica, porodica sa malom decom i pojedinih kategorija putnika, a prema redosledu prijavljivanja;
• Predstavnik Agencije je ovlašćen da uvidom u dokument (zdravstvena knjižica ili drugi dokument) utvrdi godište dece koja ostvaruju popust na cenu prevoza;
• Deca se mogu primiti na prevoz samo u prisustvu punoletne osobe, koja se ima smatrati starateljem nad njima;
• Deca mladja od 2 godine ne plaćaju prevoz, ali moraju biti prijavljena prilikom rezervacije i imaju sedište u autobusu;
• Dvoje dece od 2 – 10 godina imaju pravo na popust samo u pratnji minimum jedne odrasle osobe;
• Za ostvarivanje popusta kod dece, merodavan je datum rođenja i starost deteta u momentu putovanja;
• Planirano vreme putovanja je 4,5-5 h sa jednom polučasovnom pauzom;
• Agencija ne snosi odgovornost u slučaju produžetka vremena putovanja uzrokovanog kvarom prevoznog sredstva, radovima na putu, snežnim uslovima na putu, gužve u saobračaju, štrajkovima i slično;
• U autobusu Agencija će imati svog predstavnika – pratioca;
• U toku prevoza nije dozvoljeno konzumiranje alkoholnih pića odnosno psihoaktivnih supstanci;
• Putnici su u obavezi da prilikom prijave daju kontakt telefon kao i da se dan pre polaska informišu na sajtu ili u agenciji o konačnim detaljima polaska.
• Službeno lice - pratilac nije ovlašćeno da odloži polazak autobusa zbog kašnjenja putnika. Nepojavljivanje putnika ili kašnjenje na polasku smatra se " NO SHOW" i putnik (-ci) nemaju prava na refundaciju uplate.

PRTLJAG
Prtljag se pakuje uz asistenciju vozača, a zbog različitih mesta ulaska odnosno izlaska.
Putnik ne može insistirati da više komada njegovog prtljaga bude na istom mestu u prtljažniku.
Putnici u prtljažnik mogu uneti maksimum 2 torbe srednje veličine, ili jednu torbu i ski opremu (skije/bord +cipele+štapovi).


U Beogradu, dana 08.10.2018.

Nebojša Manić, rukovodilac saobraćaja

Autobusom do Stare planine