Cilj, misija, vizija

Misija

 

Misija Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina" je da kroz zakonito, savesno i odgovorno poslovanje realizuje i maksimizira javni interes vezan zarazvoj planinskih područja Srbije, štiteći životnu sredinu, kulturne i prirodne vrednosti prostora u kojem posluje, kao i da kroz razvoj novih planinskih turističkih centara, internacionalnog karaktera, doprinese povećanju konkurentnosti srpskog turizma, povećanju deviznog priliva od turističkog prometa, rastu zaposlenosti i time razvoju celokupnog društva, boljem životu svih građana i povećanju međunarodnog ugleda naše zemlje, kako u turističkim okvirima, tako i njenog ugleda uopšte.

 

Vizija

 

Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma „Stara planina" treba da bude najbolji primer na koji način se planski i odgovorno realizuje i razvija svaki potencijal od nacionalnog značaja u Srbiji, kao i da razvojem planinskog rizorta Srbiju predstavi kao međunarodno značajnu, profitabilnu i respektabilnu turističku destinaciju, globalno prepoznatljiv turistički brend, ali i ukupnog privrednog razvoja planinskog dela naše zemlje. Svojim aktivnostima i značajem,  Javno preduzeće „Stara planina" treba da postane koordinator između svih subjekata i razvojnih aktivnosti vezanih kako za Staru planinu, tako i za druge planinske turističke centre.

 

Ciljevi

 

Strategija razvoja turizma Republike Srbije ukazuje na mogućnosti razvoja turizma u odnosu na kretanja u svetskom turizmu, uz strateško turističko pozicioniranje, izbor prioritetnih srpskih turističkih proizvoda i plan konkurentnosti, investicionu strategiju, plan potrebnih ulaganja i marketing plan. Očekivani rezultati primene Strategije su postizanje povećanja konkurentnosti srpskog turizma, povećanje deviznog priliva, rast domaćeg turističkog prometa, kao i rast zaposlenosti putem turizma u cilju transformacije Republike Srbije u konkurentnu turističku destinaciju.  Kompletna analiza situacije i trenutnog stanja, uključujući sagledane prednosti, nedostatke, mogućnosti i šanse turističke destinacije, definisali su osnovne odrednice i ključne faktore razvoja turizma na području Stara planina.

Principi rada JP"Stara planina" podrazumevaju jasne ciljeve svake organizacione jedinice u okviru preduzeća. Prema pravilu ovi ciljevi se u skladu sa odgovornostima prenose na ciljeve svakog zaposlenog u JP"Stara planina".

JP"Stara planina" je u prethodnom periodu započela kapitalnu investiciju izgradnje dalekovoda 35 kv iz pravca Balta Berilovca do TS 35 "Jabučko ravnište", kao i proširenje sistema za vodosnabdevanje koji predstavlja preduslov za obezbeđenje dovoljne količine vode za piće, realizacija ove investicije se nastavlja i u 2017.godini.

Izrada Plana detaljne regulacije, prve faze cevovoda i pratećih objekata vodo-snabdevanja deonica "Zubska reka - Jabučko ravnište" na Staroj planini sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu, zatim rešavanje preostalih imovinsko-pravnih odnosa na katastarskim parcelama koje obuhvataju  projekti i realizacija istih, investiciono održavanje smeštajnih kapaciteta i infrastrukture na Staroj planini jasni su ciljevi koje preduzeće treba da sprovede.