O nama

 

Ime: Javno preduzeće za razvoj planinskog turizma STARA PLANINA Knjaževac, Miloša Obilića 1
Pravna forma: Javno preduzeće
Sedište: Knjaževac
Matični broj: 07405669
Šifra delatnosti: 7022
Naziv delatnosti: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
PIB: 100630918


Delatnost JP „Stara planina“ je specifična, jer predstavlja prvi „green field“ projekat razvoja planinskog zimskog i letnjeg turizma u Srbiji u poslednjih dvadeset godina i nema značajnu konkurenciju.
JP Stara Planina se, u skladu sa važećim Zaključcima, donetim od strane  Vlade Republike Srbije, bavi izgradnjom turističkog kompleksa na lokaciji Jabučko ravnište na Staroj planini, što podrazumeva: pribavljanje zemljišta za izgradnju, učešće u izradi planske i tehničke dokumentacije u cilju privođenja zemljišta predviđenoj nameni, pribavljanje odgovarajućih mišljenja, uslova i saglasnosti od resornih ministarstava, Direkcija, Uprava i Zavoda, pribavljanje građevinskih dozvola za izgradnju budućih objekata, koordinaciju i stručni nadzor u toku izgradnje, ishodovanje upotrebnih dozvola i održavanje izgrađenih objekata.

 

Pored planiranog nastavka izgradnje smeštajnih kapaciteta i pratećih komercijalnih, sportsko rekreativnih objekata, kao i primarne i sekundarne  infrastrukture na Staroj planini, JP „Stara planina", nastavlja i proširuje svoje učešće vršenjem funkcije pružanja konsultantskih usluga,  iznalaženja i izbora suinvestitora za izgradnju planiranih objekata, kao i operatera za upravljanje izgrađenim objektima.