Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija Javnog preduzeća „Stara planina", uređena je Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

- Vršilac dužnosti direktora  JP "Stara planina" Knjaževac je Goran Karadžić (biografija Gorana Karadžića.)

 

Javno preduzeće "Stara planina" ima dva izvršna direktora, i to:

- Nenad Đokić, izvršni direktor za finansijske, pravne i opšte poslove (biografija Nenada Đokića)

- Miroljub Božinović, izvršni direktor za razvoj (biografija Miroljuba Božinovića)

 

Nadzorni odbor