Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija Javnog preduzeća „Stara planina", uređena je Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Vršilac dužnosti direktora  JP "Stara planina" je Biljana Đokić  

CV v.d. direktora Biljane Đokić

 

Nadzorni odbor