Znamenitosti

Ovo područje je izuzetno atraktivno za seoski turizam. Priroda je netaknuta, sela slikovita, a tu je i bogato antičko i srednjevekovno nasleđe, kao i zanimljiv folklor.

Pored smeštaja koji se nudi u selima podno Stare planine, u slobodno vreme možete da berete lekovito bilje. Trpeza koja će vas dočekati je izvorna i predstavlja tradiciju ovog kraja. Ovde je nastala i priča o babi, koja je Turcima prenela harač, pa se kaže da su je na Tresibabi tresli, u Mučibabi mučili, a na Babinom zubu slomili zub, da bi priznala gde je turski harač.

Na istočnim padinama Stare planine locirano je istoimeno lovište. Na ovom prostoru love se srna, lisica, divlja svinja, vuk i jelen. U Opštini Knjaževac postoje tri lovačka udruženja sa sedištima u Knjaževcu, Kalni i Minićevu.

U Donjoj Kamenici možete videti crkvu Presvete Bogorodice, a pretpostavlja se da je podignuta početkom 14. veka. Freske su sačuvane i govore o velikom majstorstvu ikonopisca.

Na putu prema Gornjoj Kamenici nalazi se manastir posvećen Svetoj Trojici. Kao ktitor se pominje Lazar, sin despota Đurdja Brankovića, a crkvu su podigli pastiri iz Crnog vrha.

U dolini Timoka smestila su se sela, gde se susreću etno motivi kasnorimske iskopine i spomenici. Knjaževac i okolina su mnogo godina unazad poznati i po izuzetnim vinima, a knjaževački vinari vlasnici su mnogobrojnih priznanja iz zemlje i inostranstva.

U ovom delu nalazi se i selo Ravna, gde se nalazi arheološko nalazište Timacum minus, koje datira iz 1. veka naše ere, a predstavlja rimsku naseobinu. Prvenstveno je tu bio logor rimskih legionara, a koji je u 3. i 4. veku pretvoren u tvrdjavu sa kulama. Na osnovu iskopina u u Arheo-etno parku u Ravni, formirana je izuzetna lapidarijska zbirka etno spomenika. Ova zbirka izložena je u školi u Ravni i govori o latinima, koji su ovde živeli. Istraživanja koja su trajala od 1975. do 1990. godine, otkrila su desetine rimskih spomenika, carskih počasnih natpisa, i mnogobrojne primerke antičkih bronzanih i mermernih skulptura, reljefa i drugih predmeta visoke umetničke vrednosti. U arheo-etno parku u Ravni, nalazi se stara škola, lapidarijum, kao I etno kuća, čiji je podrum preuređen u muzej vinarstva.

Sportsko-rekreacioni centar "Banjica", omiljeno je mesto za ljubitelje plivanja u toploj vodi, čija temperature dostiže 27 stepeni. Bazen je olimpijski, dimenzija 50 x 25 metara. Tu je i bazen za najmlađe kupače, kao i sportski tereni. Centar "Banjica", udaljen je sedam kilometara od Knjaževca, a uživaćete u miru, tišini i zelenilu koje vas okružuje.