Организациона структура

Organizaciona struktura

Управљање у Јавном предузећу организовано је као једнодомно. Послови се обављају у седишту у Књажевцу, као и у Огранку у Београду.Органи управљања у Јавном предузећу су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор

Надзорни одбор чине председник и четири члана:

  • Љиљана Пајевић, председник Надзорног одбора, именована Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године;
  • Проф. др Градимир Драгутиновић, члан Надзорног одбора, именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године;
  • Душан Тојагић, члан Надзорног одбора, именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године;
  • Петар Ђурђев, независан члан Надзорног одбора, именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године;
  • Драган Савовић, члан Надзорног одбора из редова запослених, именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-10625/2020 од 17.12.2020. године.
Директор

Вршилац дужности директора је Горан Караџић, дипломирани економиста, именован Решењем Владе РС 24 Број: 119-9972/2020 од 03.12.2020. године. Јавно предузеће „Стара планина“ има два извршна директора, и то:
  • Наташа Ђорђевић, извршни директор за опште, правне и финансијске послове
  • Мирољуб Божиновић, извршни директор за развој

ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ЈП „Стара планина“ основало је зависно предузеће SP RESORT DOO KALNA, коме је поверило на управљање Хотел „Стара планина“. Директор зависног предузећа је Томица Ратковић.

Л