Организациона структура

Унутрашња организација Јавног предузећа „Стара планина", уређена је Правилником у унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Вршилац дужности директора  ЈП "Стара планина" је Биљана Ђокић  

CV в.д. директора Биљане Ђокић

 

Надзорни одбор