О нама

Јавно предузеће Стара планина је републичко јавно предузеће са седиштем у Књажевцу, основано за развој туристичког центра на Старој планини. ЈП Стара планина је израдило комплетну урбанистичко-планску документацију за подручје Јабучког равништа, као и приступних коридора за далеководе и водоснабдевање. На основу тога, локација Јабучко равниште на Старој планини потпуно је инфраструктурно опремљена – изграђен је водовод и атмосферска и фекална канализација као и постројење за пречишћавање отпадних вода, изграђен је далековод, потребне трафо станице и кабловска мрежа, саобраћајнице, телекомуникациона мрежа и др. На локацији Јабучко равниште изграђен је Хотел „Стара планина“ и представља један од најбољих планинских хотела у земљи. У свом раду, ЈП Стара планина сарађује са другим републичким и локалним предузећима, као и са државним органима и општином Књажевац.

Мисија

Мисија Јавног предузећа је да максимизира јавни интерес везан за развој планинских подручја Републике Србије, штитећи животну средину, културне и природне вредности простора, као и да кроз развој нових планинских туристичких центара, интернационалног карактера, допринесе повећању конкурентности српског туризма, повећању девизног прилива од туристичког промета, расту запослености, развоју целокупног друштва, бољем животу свих грађана и повећању међународног угледа наше земље, како у туристичким оквирима, тако и њеног угледа уопште.

Визија

Визија Јавног предузећа је усмерена на развој планинског ризорта Јабучко равниште, чиме би Република Србија постала међународни глобално препознатљив туристички бренд. Својим активностима и значајем, Јавно предузеће Стара планина је координатор између свих субјеката и развојних активности везаних за Стару планину, у перспективи и за друге планинске туристичке центре..